62/231-232 ซอย ประเสริฐมนูกิจ 27 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร 10230

0-2101-2814

โทรสอบถามเลย

บัตรสีชมพู คืออะไร ? ใช้ทำอะไรได้บ้าง ต่างจากใบอนุญาตทำงานอย่างไร

โทษจากการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
โทษทางกฎหมายที่ควรรู้ ถ้าจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
27 พฤษภาคม 2024
แรงงานต่างด้าวครบวาระ 4 ปี ทำอย่างไร
แรงงานต่างด้าวครบวาระ 4 ปี หรือ 6 ปี นายจ้างควรทำอย่างไร ขั้นตอนยื่นต่ออายุ มีอะไรบ้าง?
15 กรกฎาคม 2024