ความรู้ และข่าวสาร

15 กรกฎาคม 2024

แรงงานต่างด้าวครบวาระ 4 ปี หรือ 6 ปี นายจ้างควรทำอย่างไร ขั้นตอนยื่นต่ออายุ มีอะไรบ้าง?

หากแรงงานต่างด้าวครบวาระ 4 ปี หรือ 6 ปี นายจ้างควรต่ออายุ MOU แรงงานอย่างไร มีขั้นตอนสำคัญอะไร และควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ในบทความนี้มีคำตอบ
28 มิถุนายน 2024

บัตรสีชมพู คืออะไร ? ใช้ทำอะไรได้บ้าง ต่างจากใบอนุญาตทำงานอย่างไร

ทำความรู้จักบัตรสีชมพู ที่ออกให้กับแรงงานต่างด้าวคืออะไร มีอายุการใช้งานกี่ปี บัตรชมพูกับใบอนุญาตทำงานต่างกันอย่างไร พร้อมบอกขั้นตอนการขอบัตรชมพูอย่างละเอียด
27 พฤษภาคม 2024

โทษทางกฎหมายที่ควรรู้ ถ้าจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

รู้จักปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมถึงบทลงโทษทางกฎหมายที่ควรรู้ หากนายจ้างและแรงงานต่างด้าวทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

บรรยากาศ

ผู้ว่าจ้าง เดินทางไปร่วมตรวจสอบและประเมินการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ของ Supplier ตามระบบ การว่าจ้างเป็นศูนย์ (Zero Recruitment) ได้รับการตรวจประเมินแล้ว ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าจ้าง ทั้งเอเจนซี่ประเทศต้นทาง และ บนจ. ประเทศไทย ได้ทำตามนโยบายที่กำหนด ไม่มีการเรียกเก็บเงินจากแรงงาน หรือผู้สมัครงาน เพิ่มเติม ผ่านการตรวจสอบ

บรรยากาศการนำเข้า
แรงงาน 3 สัญชาติ

"ซื่อสัตย์ พัฒนา รักษาคำมั่น สรรค์สร้างบริการ
เป็นเลิศ คือคีย์เวิร์ด ของ TIP168 "