ความรู้ และข่าวสาร

27 พฤษภาคม 2024

โทษทางกฎหมายที่ควรรู้ ถ้าจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

รู้จักปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมถึงบทลงโทษทางกฎหมายที่ควรรู้ หากนายจ้างและแรงงานต่างด้าวทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
22 มีนาคม 2024

ทำความเข้าใจ MOU คืออะไร ? มีข้อดีอย่างไร ทำไมควรเลือกจ้างแรงงานต่างด้าว MOU

ทำความเข้าใจแรงงานต่างด้าว MOU คืออะไร แรงงานประเทศไหนที่เข้าสู่ระบบ MOU ได้ รู้คุณสมบัติที่ต้องมี และใครที่สามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย

บรรยากาศ

ผู้ว่าจ้าง เดินทางไปร่วมตรวจสอบและประเมินการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ของ Supplier ตามระบบ การว่าจ้างเป็นศูนย์ (Zero Recruitment) ได้รับการตรวจประเมินแล้ว ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าจ้าง ทั้งเอเจนซี่ประเทศต้นทาง และ บนจ. ประเทศไทย ได้ทำตามนโยบายที่กำหนด ไม่มีการเรียกเก็บเงินจากแรงงาน หรือผู้สมัครงาน เพิ่มเติม ผ่านการตรวจสอบ

บรรยากาศการนำเข้า
แรงงาน 3 สัญชาติ

"ซื่อสัตย์ พัฒนา รักษาคำมั่น สรรค์สร้างบริการ
เป็นเลิศ คือคีย์เวิร์ด ของ TIP168 "