62/231-232 ซอย ประเสริฐมนูกิจ 27 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร 10230

0-2101-2814

โทรสอบถามเลย

ความรู้แรงงานต่างด้าว

27 พฤษภาคม 2024

โทษทางกฎหมายที่ควรรู้ ถ้าจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

รู้จักปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมถึงบทลงโทษทางกฎหมายที่ควรรู้ หากนายจ้างและแรงงานต่างด้าวทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
22 มีนาคม 2024

ทำความเข้าใจ MOU คืออะไร ? มีข้อดีอย่างไร ทำไมควรเลือกจ้างแรงงานต่างด้าว MOU

ทำความเข้าใจแรงงานต่างด้าว MOU คืออะไร แรงงานประเทศไหนที่เข้าสู่ระบบ MOU ได้ รู้คุณสมบัติที่ต้องมี และใครที่สามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย