บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU 3 สัญชาติ

ดิ อิมพอร์ตเตอร์ 168 (TIP 168)

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจบริการของเราเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว จากประเทศ เมียนมา กัมพูชา และ ลาว เรามุ่งมั่นในการให้บริการ การตรวจเอกสาร และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน นำเข้าแรงงาน MOU จากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว

.png

นำเข้าแรงงานเมียนมา (พม่า)

การนำเข้าแรงงานพม่าเป็นที่นิยมในการทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง การเกษตร โรงงาน สายการผลิต หรืองานบริการต่างๆ โดยมักได้รับความไว้วางใจจากนายจ้าง ด้วยนิสัยขยันขันแข็ง มีความอดทน ตั้งใจทำงาน และอ่อนน้อมถ่อมตน ลดปัญหาการลาออก
.png

บริการนำเข้าแรงงานกัมพูชา

แรงงานกัมพูชามักมาพร้อมกับทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตรหลากหลายประเภท รวมไปถึงงานในภาคอุตสาหกรรม ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และการผลิต นอกจากนี้แรงงานกัมพูชามีชื่อเสียงเรื่องความซื่อสัตย์ รักความสะอาด อ่อนน้อมถ่อมตน รัก และทุ่มเทให้กับครอบครัว
.webp

บริการนำเข้าแรงงานลาว

แรงงานลาวขึ้นชื่อเรื่องความมีน้ำใจ และความทุ่มเทในการทำงาน มักแสดงท่าทีสุภาพ และให้ความเคารพ ทั้งหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน งานบริการจึงเป็นงานที่เหมาะสม เพราะมีข้อได้เปรียบทางด้านภาษา สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ง่าย และเข้าใจ อีกทั้งยังมีอัธยาศัยดี และยิ้มแย้มง่าย ช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ทำไมต้องนำเข้าแรงงานกับ ดิ อิมพอร์ตเตอร์ 168

การคัดเลือกแรงงานต่างด้าวอย่างมีคุณภาพ

เราเข้าใจดีว่า การจ้างแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตรงตามความต้องการเป็นสิ่งที่สำคัญ เราจึงมีกระบวนการคัดเลือกแรงงานที่เข้มงวด และละเอียด โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน


ข้อดีของการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

 • แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย มีเอกสารครบถ้วนตั้งแต่แรกก่อนการทำงาน
 • สามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ได้จำนวนมาก
 • สามารถกำหนดลักษณะ คุณสมบัติ หรือความสามารถของแรงงานต่างด้าวที่ต้องการได้
 • เสียค่าใช้จ่ายน้อยตามข้อกำหนดในใบเสนอราคาและการตกลงก่อนนำเข้า
 • มีความชัดเจนในการว่าจ้างสัญญาและข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมาย
 • ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน แรงงานไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้อย่างเสรี

เอกสารแรงงานต่างด้าว

แผนการดำเนินงาน

 • ขั้นตอนที่ 1จัดทำเอกสารนำเข้าแรงงาน
  ให้นายจ้าง

  จัดทำเอกสารนำเข้าแรงงาน ให้นายจ้าง
 • ขั้นตอนที่ 2ยื่นคำร้อง (Demands)

  ยื่นคำร้อง (Demands) กรมการจัดหางาน ขออนุมัติ
  นำเข้าแรงงานตามระบบ MOU
 • ขั้นตอนที่ 3ส่งคำร้องให้ประเทศต้นทาง

  ส่งคำร้องให้ประเทศต้นทางตามระบบ MOU กำหนด
 • ขั้นตอนที่ 4คัดกรอง/ คัดสรรแรงงาน

  คัดกรอง/ คัดสรรแรงงาน ตามความต้องการของนายจ้าง
 • ขั้นตอนที่ 5เซ็นสัญญาจ้างงาน

  เซ็นสัญญาจ้างงาน / ทำบัญชีรายชื่อ
 • ขั้นตอนที่ 6รับรองบัญชีรายชื่อ

  รับรองบัญชีรายชื่อ (Name list) กับกรมการจัดหางาน
 • ขั้นตอนที่ 7ขออนุมัติออกด่าน

  ขออนุมัติออกด่าน พรมแดน ตามกระบวนการ
 • ขั้นตอนที่ 8ตรวจโรค

  ตรวจโรค / คัดกรองโควิด 19
 • ขั้นตอนที่ 9ตรวจลงตราวีซ่า

  ตรวจลงตราวีซ่า / อบรมที่ศูนย์แรกรับฯ
 • ขั้นตอนที่ 10แจ้งที่พัก

  แจ้งที่พัก/ จัดทำเอกสาร ใบอนุญาตทำงาน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงาน MOU

1. บัตรสีชมพู กับ ใบอนุญาตทำงาน ต่างกันอย่างไร?

บัตรสีชมพู เป็นบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยที่กรมการปกครองออกให้ เป็นบัตรประจำตัวที่ออกตามระเบียบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันตัว
ส่วนใบอนุญาตทำงาน เป็นใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

2. แรงงานต่างด้าวที่สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

 • ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือได้รับอนุญาตเพื่อเข้ามาในประเทศชั่วคราวตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมือง
 • มีทักษะ ความรู้ และความสามารถ ตามประเภทของงาน
 • ไม่มีการเจ็บป่วยด้วย 6 โรค ตามหลักประเมินการตรวจสุขภาพที่กำหนด
 • ไม่เคยรับโทษการจำคุกด้วยความผิดว่าด้วยเรื่องการเป็นคนเข้าเมือง

3. 6 โรคของแรงงานต่างด้าวที่ไม่สามารถ ยื่นขอ ใบอนุญาตทำงานได้มีอะไรบ้าง

 • โรคเรื้อน
 • วัณโรค
 • โรคยาเสพติดให้โทษ
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • โรคเท้าช้าง
 • โรคซิฟิลิส หรือ โรคติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์

ผลงานของเรา