"ซื่อสัตย์ พัฒนา รักษาคำมั่น สรรค์สร้างบริการเป็นเลิศ คือคีย์เวิร์ด ของ TIP168"

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ดิ อิมพอร์ตเตอร์ 168 จำกัด

เราจดทะเบียน อนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU (เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว) กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามพระราชกำหนดการนำเข้าคนต่างด้าว พ.ศ.2560

สามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าวและดำเนินการเอกสารทุกรูปแบบเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางหลักประกัน กับกรมการจัดหางานเป็นจำนวนเงิน ห้าล้านบาท เป็นที่เรียบร้อย เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจกับทางนายจ้างในการใช้บริการจากเรา รับรองไม่ถูกโกง ได้รับเอกสารครบถ้วน แน่นอน ด้วยสโลแกนการทำงาน ที่ว่า “ด้วยประสบการณ์ และความจริงใจ เชื่อถือได้ พร้อม เต็มใจให้ บริการ” พร้อมดูแลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวให้ครมทุกประเภท ด้วยทีมงานประสบการณ์ กว่า 15 ปี

บนจ. ดิอิมพอร์ตเตอร์ 168 เชี่ยวชาญการจัดหา
และนำเข้าแรงงานต่างด้าว

นำเข้าแรงงาน MOU

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU (คนใหม่ /คนเก่าครบวาระ/ แรงงานที่ยังมีสถานะไม่ถูกต้องอยู่/ แรงงานต่างด้าว ระบุตัว) ดำเนินการ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านแรงงาน (ทั้งมียนมา กัมพูชา ลาว โดย ดิ อิมพอร์ตเตอร์ จะเป็นผู้ดำเนินการเอกสารให้ทุกขั้นตอน และดูแลการจ้างแรงงานต่างด้าวให้ตลอดสัญญา

แก้ไขเอกสาร กลุ่ม มติต่างๆ

ที่ยังไม่เรียบร้อย โดยใช้วิธีการนำเข้า MOU แทนทำ Passport /CI ไม่ได้ 3.Return- MOU 4 ปี แรงงานที่ครบวาระ 4 ปี หรือ วีซ่าขาดต่อ พ้นสภาพด้วยกฎหมาย ด้วยวิธีนำเข้าใหม่

รับบริการดูแลแรงงานต่างด้าว

แบบกึ่งซับ(Semi-Subcontract)  ดูแล ความเป็นอยู่ บริหารจัดการเอกสาร ของแรงงานต่างด้าว ในโรงงานแทนนายจ้างและฝ่ายบุคคล

ดูแล ตรวจสอบ เอกสารต่างด้าวให้มีสถานะถูกต้อง

รายงานตัว 90 วัน และต่อวีซ่า ปีที่3-4

ประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวกว่า 15 ปี

เชื่อถือได้

License ของเราเอง ไม่ผ่านนายหน้า ไม่ขายบัตรลุกจ้าง ทำงานตรง ดูแลตรงทุกงาน บริษัทจดทะเบียน วางหลักประกันเรียบร้อย

 ลดความยุ่งยาก

เรารับดำเนินการแทนนายจ้างได้ทุกขั้นตอน เพราะเราจดทะเบียนถูกต้อง แค่นายจ้างเซ็นมอบอำนาจไม่ต้องไปยื่นเอกสารเอง (ถ้าเป็นนายหน้าเถื่อน ต้องให้นายจ้างไปด้วยทุกครั้ง จะไม่สามารถมอบอำนาจไม่ได้)

ค่าบริการ

 คิดค่าบริการตามกฎหมาย เป็นธรรม คุ้มค่ากับการลงทุน

 การดูแล เทคแคร์ ตลอดสัญญา

การดูแลโดยตรงจากทีมงาน ไม่ผ่านสายงาน-นายหน้า เพราะเรามีทีมงานดูแลแรงงานต่างด้าว ที่มี ประสบการณ์กว่า 10 ปี ไม่ทิ้งงาน พร้อมให้ความช่วยเหลือที่เป็นกันเอง ตลอดอายุสัญญา

ประสานงาน

กับหน่วยงานราชการให้ทุกส่วน (กระทรวงแรงงาน / ตรวจโรค/ ตรวจคนเข้าเมือง)

 คัดกรอง

คัดสรรแรงงานตามคุณสมบัติ ตามที่นายจ้างต้องการ พร้อมการอบรมแรงงานต่างด้าว ให้ทราบ ก่อนการเข้างาน หรือก่อนการส่งแรงงานให้กับนายจ้าง เพื่อสร้างการรับรู้ในเนื้องาน และลดปัญหาในการทำงานกับทางนายจ้าง ให้ เข้าใจ สื่อสารชัดเจน

ผู้ประสานงานภาษา

จัดส่งล่ามประสานงานช่วยเหลืองานเบื้องต้น ช่วยเรื่องการสื่อสารในการทำงาน การใช้ชีวิตของแรงงานในประเทศ ช่วยงานอื่นๆระหว่างแรงงานและนายจ้าง

บริการของบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว
ดิอิมพอร์ตเตอร์ 168

เราพร้อมดำเนินการเอกสารแรงงานให้ทุกขั้นตอน เพื่อให้แรงงานของทุกๆ คน ของนายจ้างถูกต้องตามกฎหมาย

นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU (Importing Migrant fresh and Existing worker)

 นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ถูกต้องตามกฎหมาย จัดทำเอกสารให้ครบถ้วน ทั้งพาสปอร์ต, วีซ่าทำงาน(Non-LA) 2 ปี (ต่อได้อีก 2 ปี), ตรวจโรค, ฉีดวัคซีน, ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี แรงงานมีเอกสารพร้อมเข้าทำงานได้ทันที ถูกกฎหมายแน่นอน พร้อมมีทีมงานดูแลแรงงานให้ตลอดอายุสัญญาการจ้างงาน รับประกันแรงงานที่นำเข้า มีการนำเข้าทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป โดยไม่คิดค่าบริการนำเข้าใหม่

เปลี่ยนสถานะแรงงาน (Migrants status converting)

นำเข้า เปลี่ยนแปลงเอกสาร กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ยังมีสถานะไม่ถูกต้อง ให้ถูกต้องปลอดภัยสบายใจ ในการใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย

รับบริการดูแลแรงงานต่างด้าว แบบกึ่งซับ
(Semi-Subcontract)

ดูแล ความเป็นอยู่ บริหารจัดการ (Monitor)ด้านเอกสาร ควบคุมการ เข้า-ออกทำงาน จัดการหอพักของแรงงานต่างด้าว และงานอื่นๆในโรงงานแทนนายจ้างและฝ่ายบุคคล ทุกกระบวนการ

รับบริการดูแลแรงงานต่างด้าว แบบกึ่งซับ
(Semi-Subcontract)

ดูแล ความเป็นอยู่ บริหารจัดการ (Monitor)ด้านเอกสาร ควบคุมการ เข้า-ออกทำงาน จัดการหอพักของแรงงานต่างด้าว และงานอื่นๆในโรงงานแทนนายจ้างและฝ่ายบุคคล ทุกกระบวนการ

ดูแล ตรวจสอบ เอกสารต่างด้าวให้มีสถานะถูกต้อง
(Documents controller)

 ตรวจสอบแลควบคุมเรื่องของเอกสารของแรงงานต่างด้าวให้มีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย อยู่ตลอด รวมไปถึงการต่ออายุและการ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้แรงงาน มีเอกสารที่ถูกต้อง

ผลงานของเรา

มุ่งสู่การเป็นบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการทำงานและได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำงานที่ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนายจ้าง และทำให้แรงงานต่างด้าวของนายจ้างทุกคนเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย มุ่งมั่นให้ทั้งสามฝ่ายประสบความสำเร็จร่วมกัน โดยใช้หลัก คิดที่ว่า "คุณภาพและคุณธรรม "